Ligia Georgescu-Golosoiu este unul dintre cei mai importanti promotori ai educatiei financiare in Romania. Este doctor in economie, cu peste 30 de ani de activitate derulata in BNR, a publicat mai multe carti si articole pe teme financiare, printre care si cartea „Educatie Financiara – Banii pe Intelesul Copiilor”. Pentru mai multe detalii despre activitatea profesionala, va invit sa accesati site-ul personal http://www.ligiagolosoiu.ro/ si www.appe.ro

Ligia a acceptat fara ezitare invitatia pentru acest interviu iar in randurile de mai jos ne va povesti despre procesul de implementare a disciplinei optionale de educatie financiara in scolile din Romania, despre realizarile si obstacolele intampinate pana in acest moment si care sunt planurile de viitor.

C: Cand si cum ai luat contact cu educatia financiara? Cat de importanta este educatia financiara o persoana? 

L: Am inceput sa fiu preocupata de educatia financiara cam prin 2007. Pe atunci, eram conferentiar asociata la ASE – Catedra Moneda si predam discipline legate de banking. Mi-am dat seama ca, studentii nu prea invatau si nu prea ma mai satisfacea munca la catedra. In acest context, am fost invitata la o emisiune pentru copii televizata, cu teme despre bani si banci. M-am jucat cu 5 copilasi cu varste intre 8-10 vreo 2 ore si m-am simtit foarte foarte bine. A fost momentul cand m-am decis sa scriu o carte cu aceste subiecte pentru copii. Cartea s-a numit Banii pe intelesul copiilor si a aparut in Editura Didactica si Pedagogica in anul 2007.

Mi-am dat seama inca de atunci ca nu stapanim notiuni elementare de educatie financiara (extras de cont, dobanda, card, bancomat etc) iar cultura financiara este unul din factorii care contribuie la bunastarea personala. Prin educatie financiara dorim sa-i invatam pe copii cum sa-si gestioneze resursele proprii. In primul rand, banii se obtin prin munca, de aceea, trebuie cheltuiti cu responsabiliate, economisiti, investiti, donati in scop caritabil.

C: Care sunt beneficiile unei comunitati odata cu cresterea nivelului de educatie financiara in randul membrilor ei?

L: Beneficiile sunt extraordinare, in sensul ca oamenii merg la banca stiind operatiunile care se deruleaza acolo, iau creditele cu mai multa responsabilitate citind toate articolele contractului de credit, stiu sa economiseasca si sa-si aleaga produsul de economisire care ii avantajeaza.

C: Cand a fost implementata in scoli disciplina optionala de educatie financiara?

L:  Educatia financiara a fost introdusa in scoli ca materie optionala in anul scolar 2013 – 2014.
Prin introducerea „Educației financiare” ca disciplină opțională în curriculum-ul național, s-au urmărit, în principal, următoarele:

 •  creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești;
 • conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi cu responsabilitate, economisiţi, investiţi în societatea de azi sau donați în scop caritabil și împrumutaţi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor.

Principalul obiectiv al proiectului a constat în implementarea treptată a acestuia la nivel național, disciplina opţională „Educaţie financiară” fiind concepută la nivelul ariilor curriculare „Om şi societate” şi „Matematică şi ştiinţe” şi având ca obiectiv integrator „formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii, prin antrenarea copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logico-creativă”.

Auxiliarele curriculare recomandate ca material bibliografic prin programa școlară pentru disciplina opțională „Educație financiară”- învățământ primar, clasa a III a și/sau a IV a sunt:

 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, manual;
 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, caietul elevului;
 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, ghidul învățătorului + CD lecțiilor predate + exemple de bună practică în domeniu

În plus, în vederea diseminării modului de abordare și implementare a proiectului în școlile din țara noastră a fost elaborată revista trimestrială a proiectului „Educație Financiară pe Înțelesul Tuturor”, care a ajuns la numărul 17.

Revista se adresează elevilor, dascălilor, inspectorilor școlari, părinților, dar și altor autorități implicate în vederea aplicării bunei practici în domeniu.

Facem precizare că, în cei patru ani de proiect, toate auxiliarele curriculare și didactice au fost oferite atât elevilor, cât și dascălilor coordonatori “cu titlu gratuit”.

C:  Care au fost provocarile si realizarile de pana acum? 

L:  In perioada 2013-2017, peste 208.000 copii și dascăli au beneficiat de manuale gratuite, oferite gradual (începând cu 6.000 elevi în 2013, 20.000 elevi în 2014 și câte 24.000 elevi în 2015 și 2016) de Banca Națională a României, iar restul (începând cu 8.600 elevi în 2013, 25.600 elevi în 2014, 28.000 elevi în 2015 și, respectiv 72.000 elevi în 2016 ) de către Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE). A.P.P.E. este o asociație neguvernamentală, recunoscută international, aceasta devenind membru afiliat INDE/OECD, avandu-se în vedere și activitățile de educație financiară desfășurate în cadrul Global Money Week. Child and Youth Finance International a acordat două premii României (în anii 2014 la ONU și, respective la Berlin în 2017), reprezentată de MEN și BNR pentru implicarea în Global Money Week.

APPE are ca scop: susținerea, modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea sistemului educațional din România, la toate nivelele, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu specificul societății românești, precum și susținerea și promovarea intereselor copiilor și tinerilor din învățământul preuniversitar în relația cu Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, administrațiile centrale și locale, băncile etc.
Numărul copiilor înscriși în proiect pentru anul școlar 2017 – 2018 este de peste 37.500 persoane, din care peste 1.000 cadre didactice, persoane care urmează să primescă „cu titlu greatuit” toate materialele didactice. Înscrierea în baza de date s-a făcut pe nivel de studiu prin site-ul asociației, respectiv pe www.appe.ro.

Incepand cu anul 2016, educatia financiara s-a extins si la gradi. Peste 50.000 copii si 7.000 educatoare au invatat prin joaca ce sunt  banii si la ce folosesc acestia. Copiii au beneficiat si de kituri educationale pentru nivelul de varsta „De la joc…la educatie financiara”.  Pentru acest an scolar, la nivel national sunt inscrisi 29.000 de prescolari si 40.000 de copii din invatamantul primar.

C: Care sunt principalii driveri de crestere a populatitatii disciplinei de educatie financiara?

L:  Creșterea anuală a numărului de beneficiari ai proiectului s-a datorat mai multor factori, cum ar fi:

 • gratuitatea materialelor, cât și faptul că pentru predarea disciplinei dascălii au beneficiat de materiale didactice (manual, caietul elevului, ghidul de predare pentru învățător, culegere de subiecte pentru concursul “Olimpiada micilor bancheri”, revista proiectului cu periodicitate trimestrială „Educație financiară pe înțelesul tuturor”, modele de proiecte și exemple de bună practică);
 • monitorizarea felului în care se derulează proiectul în București și în țară prin vizitele efectuate de coordonatorul proiectului (au fost vizitate 30 județe în 4 ani) și promovarea disciplinei „Educație financiară” în rândul cadrelor didactice, părinților și elevilor prin prelegerile susținute de către acesta;
 • promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii în echipă prin simpozioane, conferințe organízate la sediul central al BNR;
 • încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ prin realizarea de proiecte de educație financiară și premierea celor mai bune;
 • stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării interdisciplinare prin publicarea în revista proiectului a celor mai bune lucrări ale copiilor;
 • finalitatea cunoaştereii diverselor modalități de lucru, strategii de predare a disciplinei, abordări transdisciplinare ș.a., în scopul obţinerii performanţelor școlare şi al dezvoltării unui stil propriu de muncă, mai ales, în direcţia încurajării acţiunilor care permit asigurarea calităţii și inovației în educaţie prin schimbul de experiență realizat între dascăli, metodiști etc.;
 • îmbinarea elementelor formale (teoría, școala) cu cele non-formale (vizitele dascălilor și elevilor la Muzeul BNR, la sediile BNR din teritoriu sau la sediile altor banci comerciale);
 • predarea interdisciplinară a acestui curriculum școlar,  prin joc de rol, realizarea de proiecte și îmbinarea matematicii financiare cu antreprenoriatul, desenul, istoria, limba română, tehnica negocierii etc. ;
 • diseminerea informațiilor referitoare la activitățile specifice realízate în cadrul proiectului prin presa scrisă, on-line și TV.

C: Care au fost activitatile specifice care au contribuit la implementarea educatiei financiare in scoli?

L:  Principalele activități specifice derulate de APPE, în colaborare cu MEN și BNR,  în cei 4 ani școlari:

 • Organizarea, în anul 2014, la sediul central al BNR, a conferinței de educație financiară „Educaţia financiară – o investiţie pentru viitor”.  Conferința a avut ca scop principal prezentarea stadiului proiectului și a rezultatelor obținute, dar și evidențierea importanței și a necesității studierii educației financiare încă de la o vârstă fragedă. La eveniment, au participat reprezentanți ai unor instituții financiare și bancare, ai MENCS, ISMB, i ai unor companii private, precum și părinți, inspectori școlari, dascăli, reprezentanți ai presei.
 • Organizarea, în anul 2015, a  simpozinului naţional cu tema  „Formarea și evaluarea competențelor în predarea educației financiare la învățământul primar: metode și tehnici moderne de predare”.
 • Organizarea la București, la sediul central al BNR, în data de 4 februarie 2016 a Conferinței internaționale de educație financiară „Spend smart, live smart” – experiențe europene în domeniul educației financiare. Au participat reprezentanți ai MENCS, inspectoratelor școlare teritoriale, directori de școală, profesori din învățământul primar și gimnazial, părinți, bancheri, reprezentanți ai IBR și ARB, ai unor corporații și asociații/fundații și 16 invitați din străinătate (reprezentanți ai Băncii Portugaliei, Erste Bank Group Austria, profesori din învățământul primar și gimnazial din patru țări europene: Croația, Polonia, Portugalia și Turcia și două profesoare din Republica Moldova). Evenimentul a beneficiat de vizibilitate media sporită, făcând obiectul multor știri apărute la TV și în presa scrisă și on-line.

Ca urmare a implementării proiectului de introducere a disciplinei opționale “Educație financiară” (CDȘ) la nivelul învățământului primar a devenit necesară și obligatorie o primă evaluare a nivelului de cunoştinţe ale elevilor, așa cum se procedează și la celelalte discipline. Astfel, în anul școlar    2013 – 2014, a fost lansată prima ediție a concursului de educație financiară „Olimpiada micilor bancheri”, considerând că, aceasta  reprezintă  un instrument util pentru evaluarea acestei discipline noi.

Prima ediţie a Olimpiadei s-a desfăşurat în două judeţe, în care opţionalul se afla deja în al doilea an al implementării – Prahova şi Dâmboviţa. Până în present, au avut loc 4 ediții ale Olimpiadei, din care ultimile două au fost la nivel national, fiind înscrise în CAEN al MEN.

Evaluarea dascălilor înscriși în proiect a fost realizată prin organizarea unui simpozion național cu tema „Formarea și evaluarea competențelor în predarea educației financiare la învățământul primar: metode și tehnici moderne de predare”. Prin simpozion, s-a realizat un schimb de experiență între profesori, în domeniul implementării disciplinei opționale ”Educație financiară” la ciclul primar și având ca finalitate cunoaşterea diverselor modalități de lucru, strategii de predare a disciplinei, abordări transdisciplinare ș.a., cu evidențierea unor exemple de bună practică.

Diseminarea rezultatelor obținute în predarea noii discipline, precum și schimbul de experiență între profesori, inspectori școlari și metodiști de învățământ primar în predarea disciplinei opționale ”Educație financiară” la ciclul primar s-a realizat prin organizarea de către APPE, în parteneriat cu BNR și cu MENCS, la CPPAS Cumpătu – Sinaia a unor seminare de educație financiară.
Participanții au subliniat necesitatea realizării constante a unor întâlniri informale prin care să-și împărtășească rezultatele obținute în predare cu menționarea unor exemple de bună practică și chiar să participe la cursuri de formare-formator pe zone geografice.

C: Cum au imbratisat profesorii aceasta initiativa si care este feedbackul din partea parintilor?

L:  Atat parintii, cat si dascalii si copii au imbratisat aceasta disciplina. Opiniile lor se pot citi pe site-ul www.appe.ro

C: Care sunt planurile de viitor?

L:  Pentru viitor, dezvolt in paralel doua proiecte: prescolari si invatamant primar si un manual de educatie finananciara pentru gimnaziu pe care il voi dezv. intr-un proiect pilot sa vedem cum va fi primit.

 

Daca ti-a platut articolul, distribuie-l prietenilor tai! Initiativele faine merita SHARE-uite! 😉

Adauga un comentariu